پنجشنبه 24 آبان ماه 1397
07:30 ب.ظ
 
اخبار
عنوان ماژول :اخبار
قرار گرفتن دانشگاه پيام نور در جمع 20 دانشگاه برتر کشور درحوزه علوم انساني
     چاپ
     برگشت

دانشگاه پيام نور با دارا بودن سهم 13/2 در صدي از کل مقالات علوم انساني و تعداد 2114 مقاله و با کسب رتبه 11 در کميت توليد علم در بين بيست دانشگاه برتر کشور در رشته علوم انساني قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور و بنا بر اعلام پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ( ISC ) ؛ سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) در اين خصوص خاطرنشان کرد: يکي از شاخص هاي تعيين ميزان اثرگذاري کميت علم توليد شده، متوسط تعداد استنادهاي صورت گرفته به ازاء هر مقاله است. در اين روش تعداد استنادهاي دريافت شده در يک دانشگاه بر تعداد مقالات همان دانشگاه تقسيم مي شود و براين اساس مشخص مي شود که به ازاء هر مقاله توليد شده به طور متوسط چه ميزان استناد دريافت شده است. دهقاني خاطرنشان کرد: بهترين روش براي محاسبه ميزان اثرگذاري پژوهش ها هنجاري سازي (نرمال سازي) استنادها است که در اين روش استنادها بر حسب سال و رشته موضوعي که پژوهش در آن منتشر شده است يکدست مي شوند، زيرا تعداد استنادها بر اثر گذر زمان افزايش مي يابد. وي افزود: همچنين اندازه رشته هاي مختلف از لحاظ تعداد پژوهشگران و نشرياتي که منتشر مي کنند با يکديگر متفاوت است و اين دو عامل باعث تفاوت در تعداد استنادهاي دريافتي مي شود و قبل از مقايسه هنجاري سازي مقايسه را علمي مي سازد. دهقاني گفت: شانس دريافت استناد پژوهش هايي که به زبان فارسي و تنها در سطح ملي منتشر مي شوند کمتر از آنهايي است که به زبان انگليسي و در سطح بين المللي منتشر مي شوند، زيرا اندازه جامعه علمي که به صورت بالقوه مي توانند به آنها استناد دهند متفاوت است. اما، اين عامل مانع از آن نيست که افزايش تعداد استنادها را ناديده گيريم و فرهنگ استناد را فراموش کنيم چراکه استناد به مفهوم استفاده است و پژوهشي که مورد استفاده قرار نگيرد بي اثر است. سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) عنوان کرد: در تمام کشورهاي دنيا ميزان گستردگي جامعه علمي منطبق با زبان مجله و سطح انتشار مجله اعم از ملي يا بين المللي از عوامل مهمي هستند که بر تعداد استنادهاي دريافتي مقالات تاثير مي گذارند. بايد خاطر نشان ساخت که تعداد استنادها به مقالات حوزه علوم انساني در سطح بين المللي نيز کمتر از بسياري از حوزه هاي علمي ديگر است


5079    تاریخ : 29 دی 1394
آدرس